Followers

Monday, September 7, 2009

Nuzul Quran

Pada hari ini, bersamaan 17 Ramadhan 1430 adalah hari ulang tahun nuzul ul-Quran.

Pada malam Jumaat, 17 Ramadhan ketika Rasulullah berusia 41 tahun, iaitu bersamaan 6 Ogos 610 masihi, ayat pertama daripada al-Quran diturunkan kepada baginda. Ayat pertama yang diturunkan ialah Iqra' yang bermaksud bacalah.

Allah SWT. berfirman dalam surah al-'Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud,
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena (tulisan). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat al-Quran itu diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril.

Adapun wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah melalui tiga cara, iaitu:
1. Melalui hati, iaitu Allah menyampaikan wahyu kepada nabi tanpa suara dan rupa, terus ke hati.
2. Dialog di belakang tabir, iatu nabi mendengar kalam Allah tetapi tidak melihat-Nya
3. Melalui perantaraan Jibril, iaitu sama ada Nabi mendengar suaranya seperti deringan loceng ataupun dia menyerupai manusia untuk bertemu nabi secara langsung.

Wallahu a'alam

No comments: