Followers

Thursday, January 21, 2010

Format Penulisan Bahan Rujukan

Format ini saya kongsikan untuk kegunaan para penulis tesis dan saya sendiri. Ia adalah format APA yang boleh digunakan dalam banyak bentuk penerbitan. Rujukan ini saya petik daripada buku Panduan Menulis Tesis yang disediakan oleh UTM. Semoga ianya bermanfaat untuk semua.

(i) Buku

Nama penulis (Tahun). Judul Buku. Edisi. Tempat terbit: Penerbit. hlm.

Contoh:

Theusen, G. J. and Fabrycky, W. J. (1984). Engineering Economy. 6th ed.

Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 150–178.

(ii) Artikel dalam buku

Nama pengarang artikel (Tahun). Judul Artikel. Dlm. Nama pengarang buku. Judul

Buku. Tempat terbit: Penerbit. hlm.

Contoh:

Sukiman Sarmani (1987). Pencemaran Radioaktif. Dlm. Ahmad Badri Mohamad.

Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti. 71 - 87.

(iii) Artikel dalam jurnal

Nama penulis (Tahun). Judul Artikel. Judul Jurnal. Jilid (nombor):hlm.

Contoh:

Billings. S. A. (1980). Identification of Nonlinear Systems: A survey. Proc. Instn

Electr. Engrs, Part D. 127(6): 272-284.

26

(iv) Artikel daripada persidangan

Nama penulis. (Tahun). Judul Artikel. Tajuk Persidangan. Tarikh Persidangan.

Tempat diterbit: Nama Penerbit. hlm.

Contoh:

Sheta, A. F. and De Jong, K.(1996). Parameter Estimation of Nonlinear Systems

in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Proceedings of the 1966

IEEE International Symposium on Intelligent Control. September 15-18.

Dearborn, Michigan: IEEE, 360-365.

(v) Tesis

Nama Penulis (Tahun). Judul. Nama Institusi: Tesis.

Contoh:

Ahmad Zaki Abu Bakar (1989). Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk

Pemahaman Komputer. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Doktor

Falsafah.

(vi) Perundangan

Nama negara (Tahun). Judul Perundangan. : Nombor perundangan.

Contoh:

Malaysia (1983). Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah. :

P.U.(A)41 1983.

(vii) Piawai

Nama institusi (Tahun). Judul Piawai. Tempat terbit, Nombor piawai.

27

Contoh:

British Standards Institution (1987). Tongued and Grooved Software Flooring.

London, BS 1297.

(viii) Paten

Nama pemunya (Tahun). Judul Paten. (Nombor paten).

Contoh:

Lindgren, E. A. (1960). Screen Room Air Inlet and Wave Guard. (U.S. Patent

2, 925, 457).

(ix) Katalog dagang

Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota.

Contoh:

Howick Partitioning Ltd. (1984). Howick: Partitioning in Business. Redhill

(U.K.): Trade Brochure.

(x) Lukisan Terukur dan Teknik

Nama pengeluar (Tahun). Judul. Tempat terbit: Nota.

Contoh:

Zairul Azidin Badri (1980). Rumah Kutai Haji Sahak, Kampung Tanjung,

Kampung Gajah, Perak. UTM: Lukisan Terukur.

Salim Man (1989). Pengisi Sekam ke Dalam Kontena Penyimpan: Pandangan

Isometrik. UTM: Lukisan Teknik.

28

(xi) Bahan Sumber Yang Tidak Diterbitkan

Tuliskan mengikut format sama seperti di atas, tetapi ditulis Tidak diterbitkan

diakhirnya.

No comments: