Followers

Hasil Karya

(2010) Warkah Alam.
Kuala Lumpur: AmeenBooks Sdn. Bhd.


(2009) Kes Kaunseling: Proses dan Rawatan.
Johor Bahru: Penerbit UTM Press.
(klik sini)Perkembangan Emosi: Faktor Warisan dan Persekitaran (Aspek Genetik, Pemakanan dan Pencemaran)(2007) Chit Chat Remaja mengenai Gaya Hidup.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)(2007) Chit Chat Remaja mengenai Diet.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)(2006) Chit Chat Remaja mengenai Potensi Diri.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)(2008) Chit Chat Remaja mengenai Sayangi Diri.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)(2006) Chit Chat Remaja mengenai Ibu Bapa.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)(2006) Chit Chat Remaja mengenai Masa.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)


(2006)(2007 ulang cetak) Chit Chat Remaja mengenai Langkah Kejayaan.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)(2006) Chit Chat Remaja mengenai Sahabat.
Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.
(klik sini)